Afscheid en huldiging jubilarissen op kerstevent

Het is een jarenlange traditie, het kerstevent van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Soest. Ook dit jaar was een deel van de remise door een aantal enthousiaste vrijwilligers veranderd in een sfeervolle ruimte, waar ontmoeting tussen leden en hun gezinnen onderling en tussen actieve leden van nu en leden van toen voorop stond.

Een diskjockey zorgde zoals altijd voor de muzikale omlijsting en het net zo traditionele stamppotten buffet ontbrak niet. Wie behoefte had aan frisse lucht, kon even naar buiten en hoefde niet bang te zijn om het koud te krijgen dankzij de drie vuurkorven die voor warmte zorgden. Kortom, het was weer een geslaagde bijeenkomst, die voor een officieel deel even werd onderbroken toen voorzitter Marinus van Toor drie jubilarissen in het zonnetje zette.

Maar eerst nam hij afscheid van Willem Jongerius die 27 jaar korpslid was. Doordat hij veel met bomen werkt, heeft hij in het verleden enkele oefenavonden verzorgd. Dan gaf hij tips en vertelde de tricks over het zagen van bomen. Jongerius zat vooral bij de brandweer voor het brandweer vak en minder voor de neventaken. Als dank voor de tijd als verenigingslid kreeg Jongerius bloemen en een waardebon.

Paul van Lijden vertrekt ook bij de brandweer na 12,5 jaar. Hij was afwezig. Van hem zal later afscheid worden genomen.

Ivo Laanstra was de eerste jubilaris die in het zonnetje werd gezet, allesbehalve ,een grijze muis’, aldus Van Toor. De afgelopen 12,5 jaar heeft hij zich ook ingezet voor de vereniging. Hij is bijvoorbeeld drie jaar lid geweest van de barcommissie waarvan een jaar het aanspreekpunt, en in 2009-2010 was hij vice-voorzitter geweest. Van Toor wenste hem ,,de optimale balans tussen gezond leven, genieten, werk en brandweer. “

Ariënne Huijberts heeft de afgelopen 12,5 jaar laten zien dat ze een doorzetter is als zij ergens haar focus op heeft gezet. Ook zij heeft het nodige voor de vereniging gedaan. Zij was in 2012 secretaris, van 2013 tot 2015 penningmeester, ze was enkele jaren lid van de kascommissie en is ze nu al jaren actief in de evenementencommissie.

Lars Lenssen is eveneens 12,5 jaar geleden begonnen. Tussen 2015 en 2018 was hij secretaris. Hij heeft veel tijd en energie in de vereniging gestoken in die jaren. Met name het upgraden van het ledenbestand, het maken van het jaarverslag en herschrijven van het handboek kostte de nodige tijd. Naast de werkzaamheden als bestuurslid staat hij ook achter de bar op de jaarlijkse bingoavond. Deze hand- en spandiensten worden erg gewaardeerd, aldus Van Toor.

Voor alle jubilarissen waren er bloemen en een waardebon.

 

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers