Wel vreemde lucht, geen oorzaak gevonden

Gebruikers van de parkeerkelder van de Oranjeparkflat aan de Vredehofstraat roken donderdagmiddag een vreemde lucht. In de veronderstelling dat het om een gaslucht ging en omdat zij het niet vertrouwden, riepen ze de hulp in van de brandweer.

Deze verrichtte metingen met de daarvoor geëigende detectieapparatuur, maar deze sloeg nergens uit. Er was weliswaar sprake van een vreemde lucht, maar de oorzaak ervan werd niet opgespoord, zodat de brandweer onverrichter zake naar de kazerne terugkeerde.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers