Onduidelijke oorzaak hinderijke lucht

Medewerkers van kinderdagverblijf Het Duinpaleis aan de Braamweg schakelden dinsdagmiddag de brandweer in omdat zij een hinderlijke lucht roken die deed denken aan gas. Het vermoeden bestond dat dit afkomstig was uit gasflessen die op het dak stonden in verband met werkzaamheden die er worden uitgevoerd.

De brandweer stelde een onderzoek in. verrichtte metingen en controleerde de gasflessen, maar kon geen oorzaak ontdekken zodat ze onverrichter zake terug kon naar de hoofdpost aan de Lange Brinkweg.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers

Foto’s Nicky Gommers