Nieuwe commandant Brandweer Soest

Brandweer Soest heeft sinds vrijdagavond een nieuwe commandant. Martijn Steman. Burgemeester Rob Metz droeg het commando aan hem over nadat hij afscheid had genomen van Harrie Tolboom die na veertig jaar, waarvan negen jaar als commandant, als lid in de Orde van Oranje Nassau het korps verliet.

De overdracht ging gepaard met de overhandiging van de straalpijp die symbool staat voor het commando van de brandweer Soest. Tolboom had hem teruggegeven aan de burgemeester, die op hem zijn beurt aan Steman overhandigde.

Tolboom: ,,Ik heb het voorrecht gehad om postcommandant te mogen zijn van de post Soest en heb met de post een mooie bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van onze burgers. Daar heb ik altijd het vertrouwen in gehad en daar kunt u ook het vertrouwen in blijven houden,” aldus Tolboom, die zei trots en dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat hij van iedereen gehad heeft.

Na het aanvaarden van het commando zei Martijn Steman dat hij de leiding krijgt over een ,,korps dat zich kenmerkt door gedrevenheid, wilskracht en de zorg en veiligheid voor de bewoners van de gemeente Soest.” Hij prees Tolboom die ervoor gezorgd heeft ,,dat de post Soest klaar is voor de toekomst. Variabele voertuigbezetting, operationele grenzen en nog meer, je hebt het korps erdoorheen geleid.”

Hij zei ,,dat onze posten staan als een huis. Dat is te danken aan het samen doen. Dat maakt ons sterk. Vanuit de organisatie krijgen we weer veel op ons af; het nieuwe dekkingsplan, nieuwe manier van oefenen en de discussie over de vrijwilligheid naar een vorm van een dienstverband. Met al deze zaken hebben we te maken en dat doen we naast onze primaire taak!Maar veranderingen houden we niet tegen en moeten we omarmen. Dat wil niet zeggen dat we erin moeten berusten, we moeten scherp en kritisch blijven kijken en reageren als het anders of beter kan. Niet alleen op de VRU maar ook op de eigen post! We tonen onze flexibiliteit en kracht en uiteindelijk staan we er voor de burgers!”

Hij noemde het ten slotte een groot voorrecht om zich in de komende jaren in de rol van commandant ,,met alles wat in mij is voor het korps in te spannen.”

Nadat burgemeester Metz Tolboom de koninklijke onderscheiding had opgespeld, werd hij nog toegesproken door de voorzitters van de beide verenigingen, Marinus van Toor van Soest en Bram Berndsen van Soesterberg. Zij prezen hem om zijn grote betrokkenheid bij beide korpsen en zijn inzet op velerlei gebied. Beiden boden hem cadeaus aan.

Ook Jan Hazeleger, hoofd repressie van de regio’s Eemland en Heuvelrug van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), had lovende woorden voor Tolboom voor zijn jarenlange bijdrage aan de VRU en met name de Brandweer Soest. Hij bood hem de medaille aan voor veertig jaar brandweerdienst.

De avond stond verder in het teken van het voorstellen van nieuwe aspiranten, het uitreiken van diploma’s, het afscheid van vertrekkende korpsleden, onder wie Willem Jongerius die bij het korps in Soesterberg begon en na 27 jaar het korps Soest verliet, en de huldiging van de jubilarissen, Edwin Wigtman voor 20-jarige lidmaatschap en Martijn Steman, Ariënne Huijberts, Ivo Laanstra, Paul van Lijden en Lars Lenssen voor 12½-jarig lidmaatschap.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers