Harrie Tolboom bij afscheid koninklijk onderscheiden

Bij zijn afscheid als postcommandant van Brandweer Soest/Soesterberg is Harrie Tolboom vrijdagavond tijdens de korpsavond in de kazerne onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rob Metz speldde hem het koninklijk lintje op

Tolboom nam na veertig jaar trouwe dienst afscheid van de brandweer. Burgemeester Metz: ,,Harrie Tolboom is een brandweerman in hart en nieren. Bij nacht en ontij is hij beschikbaar en altijd in dienst van de inwoners van Soest en Soesterberg. Met zijn ervaring, kennis en betrokkenheid heeft hij een bijzondere en belangrijke bijdrage geleverd aan de brandweer in Soest en Soesterberg.”

,,Ik weet niet of het je jongensdroom was, maar in ieder geval je passie, je lust en je leven,” aldus de burgemeester. Hij zei trots te zijn op het korps waarop Tolboom zo’n invloed heeft gehad ,,dat het staat als een dijk. Met elkaar hebben we voor elkaar gekregen dat de post Soest een van de stevigste in de regio is en daar ben ik supertrots op.” Tolboom heeft volgens Metz ,,verschrikkelijk zijn best gedaan voor het korps Soest/Soesterberg en daarmee voor alle inwoners van de gemeente en daar gaan wij nog jarenlang de vruchten van plukken.”

Als enkele belangrijke zaken noemde Metz het verbeteren van de opkomst/uitruktijden invoering van de variabele bezetting van de wagens; het tot stand komen van de nevenpost in het politiebureau, en de locatiewijziging van de oefenplaats voor nieuwbouw ten behoeve van het gemeentelijk serviceteam op het kazerneterrein. Daarvoor moest ,het huisje van Harrie’ dat speciaal voor realistische oefeningen was gebouwd, worden opgeofferd. ,,Sorry daarvoor.”

Ook binnen de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest was Tolboom actief. Hij maakte deel uit van verschillende commissies en was zeer betrokken bij de organisatie van tal van evenementen, ook voor goede doelen zoals de Brandwondenstichting. De burgemeester gaf ook voorbeelden van zijn maatschappelijke betrokkenheid in de gemeente, zoals bij de inrichting van een brandweerafdeling in Museum Soest. Namens het gemeentebestuur bracht de burgemeester de waardering voor de inzet van Tolboom door de jaren heen over door het aanbieden van twee ingelijste tekeningen van Soest.

In zijn afscheidstoespraak ging Tolboom in op zijn loopbaan, de ontwikkelingen van de brandweer en het korps. Hij stelde een positieve ontwikkeling vast, vooral ook wat de gemiddelde uitruktijd betreft. Die is vier minuten, terwijl in 95 procent van de uitrukken het eerste voertuig binnen zeven minuten op de plaats van het incident is. Hij zei dankbaar te zijn voor wat hij heeft mogen doen en betekenen voor de brandweer en de gemeenschap van Soest, ,,dankbaar voor alle kansen, de mogelijkheden en vooral de vriendschap die ik daarvoor heb teruggekregen. Supertrots op de weg die we tot nu toe bewandeld hebben en waar we nu staan.”

Speciaal voor zijn afscheid hadden korpsleden een boekje met de titel ,Harrie bedankt!’ gemaakt met daarin anekdotes over zijn veertig jaar bij de brandweer.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers