Gasleidingen stuk door graafwerk

Gasleidingen stuk door graafwerk

De laatste uitruk van de brandweer op donderdag betrof in Soesterberg een gaslek, de eerste uitruk op vrijdag in Soest ook een gaslek.

Graafwerkzaamheden leiden de laatste tijd trouwens steeds vaker tot schade aan ondergrondse leidingen. Na het grote gaslek van zaterdag op de Generaal Winkelmanstraat moest de brandweer er donderdagmorgen weer op uit. Nu naar de Amersfoortsestraat tussen het fietspad en het bos ter hoogte van nummer 61 om voor een veilige situatie te zorgen totdat medewerkers van netbeheerder Stedin de schade provisorisch hadden hersteld.

Bij het graven was een zogenaamd zadelstuk van de gasleiding losgetrokken. Dit dient ervoor om te voorkomen dat er ergens spanning op de leiding komt te staan. Stedin was er snel bij en kon het gat direct tijdelijk kon dichten. Toen was er geen gevaar meer, kon Stedin aan de definitieve reparatie beginnen en de brandweer terug naar de kazerne.

Aan de Van Hamelstraat in Soest roken medewerkers van een aannemersbedrijf vrijdagmorgen tijdens het verwijderen van een boomstronk met een stobbenfreesmachine een gaslucht. Zij waarschuwden de brandweer die bij metingen inderdaad een concentratie gas vaststelde. Gezien de omvang ervan was het vermoedelijk geen recent lek. De brandweer hield de situatie onder controle totdat medewerkers van netbeheerder Stedin aan de slag gingen om het lek te dichten en de leiding te herstellen.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers