Brandweer ontmantelt defecte cv-ketel

Brandweer ontmantelt defecte cv-ketel

Het kostte de brandweer vrijdagmiddag enige moeite om de oorzaak van een stanklucht op te sporen in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Beckeringhstraat. Binnen werden metingen verricht, maar die leverden geen uitslag op.

Omdat onlangs zonnepanelen en een airco op het dak waren geplaatst, werd ook daar met inzet van de ladderwagen een onderzoek ingesteld. Dat leverde evenmin resultaat op. Uiteindelijk werd in een van de bedrijven de oorzaak gevonden in een defecte cv-ketel. De brandweer heeft deze ontmanteld, waarna de stank snel was verdwenen.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers