Brandweer bij burendag in Sterrenberg

Brandweer bij burendag in Sterrenberg

Het brandweerkorps van Soesterberg kan niet meer stuk in de aan het dorp grenzende wijk Sterrenberg, gemeente Zeist. Het had gehoor gegeven aan de uitnodiging van de organisatie van de burendag in de wijk om een bijdrage te leveren aan de demo-spelmiddag.

De brandweer demonstreerde het straatwaterkanon, maar voor de de wijkbewoners en met name de kinderen was spuitbal het hoogtepunt. Ze mochten zelf de straal vasthouden en onder begeleiding proberen de bal tussen twee pylonnen door te krijgen. Er was ook echt vuur toen de brandweer een brand in een vuurbak bluste met schuim- en koolzuursneeuwblussers. Veel interesse was er ook voor de tankautospuit en het materiaal. De warmtebeeldcamera werd gedemonstreerd waarbij werd uitgelegd dat deze in veel situaties nuttig is, vooral ook bij het lokaliseren van de brandhaard in een ruimte waar door de dichte rook geen zicht is. In dat geval is ook het dragen van ademluchtapparatuur noodzakelijk en ook daarover kreeg men uitleg.

De opkomst en de belangstelling waren zo veel meer dan verwacht, dat de brandweer niet een uurtje bleef, zoals de bedoeling was, maar tweeënhalf uur. Tijdens deze festiviteiten was de brandweer uiteraard wel gewoon paraat voor de uitruk.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers