Brand in flatwoning door vuurwerk

Brand in flatwoning door vuurwerk

Voor de bewoners van een flatwoning aan de Anthony van Leeuwenhoeklaan is het nieuwe jaar slecht begonnen. Zij vierden de jaarwisseling elders en werden bij thuiskomst geconfronteerd met een door brand zwaar beschadigde woning, waarvan in ieder geval de slaapkamer niet meer te gebruiken was.

De brand is ontstaan aan de achterkant van de woning doordat vuurwerk op het balkon terechtkwam. Daar vatte onder meer een kast vlam. Het vuur verspreidde zich snel en sloeg in een slaapkamer naar binnen doordat een ruit was gesprongen. Dat was het gevolg van de knal van het vuurwerk of de hitte van de vlammen. De brand werd ontdekt door buren die de brandweer alarmeerden.

Bij aankomst om 02:00 uur werd de brandweer geconfronteerd met een uitslaande brand. Omdat deze op tweehoog woedde, werd in afwachting van de komst van de hoogwerker besloten om via het trappenhuis een binnenaanval te doen. Door afwezigheid van de bewoners en het niet direct beschikbaar zijn van een sleutel moest met de motorkettingzaag de voordeur worden geforceerd om binnen te komen. Met inzet van een straal slaagde de brandweer erin het vuur onder controle te krijgen. De straal die met de hoogwerker naar boven was gebracht, hoefde niet gebruikt te worden. Deze inzet kon dan ook beperkt blijven tot het controleren van de flatwoning erboven, waarvan de bewoners ook niet thuis waren. Hier werd geen schade vastgesteld.

Nadat de brand was geblust, werd duidelijk dat de schade grotendeels beperkt was gebleven tot de slaapkamer, het balkon, ramen en kozijnen en vitrage. De brandweer ventileerde de woning die vol rook stond en verrichtte metingen voordat de woning kon worden vrijgegeven. De Stichting Salvage, die namens de brandverzekering maatregelen neemt om verdere schade te voorkomen, werd ingeschakeld om de gedupeerde bewoners bij te staan.

De brand trok ondanks het nachtelijk uur veel bekijks, maar de brandweer ondervond daar geen hinder van. Een uur en drie kwartier na het uitbreken van de brand was de brandweer terug in de kazerne.

Foto’s Bert de Groot

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers