Brand in buitenopslag stro

Het was niet voor de eerste keer dat de brandweer dinsdagavond voor een buitenbrand naar de Grote Melmweg werd gestuurd. Net als de vorige keer stond een aanzienlijke hoeveelheid stro in brand. De oorzaak is niet bekend. Er kan sprake zijn geweest van brandstichting, maar ook broei is niet uitgesloten.

Voorbijgangers ontdekten het vuur en waarschuwden om 22:20 uur de brandweer. Deze zette twee stralen in om het vuur in de buitenopslag te doven. Daarnaast werd ook het dakkanon gebruikt om grote hoeveelheden water op de strobult te spuiten.

Bij het uit elkaar halen van het werd een straal gereed gehouden om bij oplaaiend vuur direct te kunnen ingrijpen. Het nablussen vergde nog geruime tijd omdat er telkens weer vlammen tevoorschijn kwamen.

De brandweer kon tegen 23:30 inrukken toen met de warmtebeeldcamera kon worden vastgesteld dat de bult zo nat was werd dat er geen gevaar meer was dat het vuur zou oplaaien.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers

Foto’s Nicky Gommers