Bielzen in brand bij wegbranden onkruid

Het wegbranden van onkruid in een met bielzen afgeperkt deel van de voortuin van een woning aan de Groen van Prinstererstraat was vrijdagmiddag de oorzaak van een kleine buitenbrand.

De buurman was voor het verwijderen van het onkruid de buurvrouw te hulp geschoten, maar lette bij het wegbranden blijkbaar even niet goed op want behalve het onkruid vloog ook de bielzen omheining van het perkje in brand.

Hij probeerde eerst zelf het vuur te blussen en had daarmee in zoverre succes dat de vlammen verdwenen. De bielzen bleven echter roken, reden om de brandweer te waarschuwen.

Deze trof bij aankomst inderdaad nog smeulende en rokende bielzen aan. Met één straal werd aan het smeulen een eind gemaakt. Voor de zekerhei werd een deel van de omheining los gehaald om er zeker van te zijn dat er niets meer smeulde. Toen de warmtebeeldcamera dat bevestigde, kon de brandweer inrukken.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers